HAVA PATLAÇ SİSTEMLERİ

Hava Patlaç Sistemleri ile kepek, yem ve küspe silolarında köprü oluşumuna son veriyoruz.

Silo ve işleme tesislerindeki Yığın materyallerin pnömatik aktivasyonu için hava topları kullanılmaktadır.

Pek çok durumda standart bir sistem tarafından sağlanan sıkıştırılmış hava yeterli bir çalışma ortamı oluşturacaktır.

HAVA TOPLARI etkinliği arttıran 5-6 barlık bir basınç aralığında çalışır.

Avantajları:

  • Düşük Enerji Tüketimi
  • Düşük Gürültü Seviyesi
  • Kolay Kurulum ve Çalıştırma
  • Köprü oluşumundan dolayı oluşan üretim ve işçilik kayıplarının ortadan kalkması
  • Minimum İşletme Maliyeti